De bäst anpassade överlever

Pressmeddelande juni 2009

När Charles Darwin presenterade sin evolutionsteori i boken Det naturliga urvalet, och hävdade att det är de som är bäst anpassade som överlever, så tänkte han nog inte på lågkonjunkturer och finanskriser. Ändå är hans teorier om hur människan utvecklats lika gångbara idag för svenska legotillverkare inom verkstadsindustrin. De är de bäst anpassade som kommer att rida ut lågkonjunkturen och stå som vinnare ”när det vänder”.

– En bransch som vant sig vid att varje bokslut är bättre än det förra drar lätt till sig lycksökare som kanske inte alltid är så seriösa. Det är i första hand de som nu kommer att försvinna när affärerna sviktar, så det kanske inte enbart är en nackdel att få sig en tankeställare då och då, tror Fredrik Elison som är VD på Mörrums Finmekano.

Mörrums Finmekano kan se tillbaks på 15 års obruten expansion med goda vinster. Det är vinster som använts för investeringar i maskiner, datorstöd och kompetensutveckling, något som gör att man ännu så länge bara drabbats måttligt av de dåliga tiderna. Fram till årsskiftet 08/09 hade man inte känt någon nedgång alls, men sedan årsskiftet har man varit tvungen att minska personalstyrkan från 30 till 25 anställda.

– Våra kunder finns inom fordonsindustrin till 20 procent, maskinindustrin 30% och livsmedelsindustrin 50%. Det är de två förstnämnda som nu minskat sina beställningar hos oss med hälften, medan livsmedelsindustrin ligger kvar som tidigare, förklarar Elison.

Maskinutrustningen på företaget består av en 5-axlig Integrex multimaskin, en 5-axlig fräsmaskin, 10 NC-fräsar, 8 svarvar, 5 gnistar och 3 planslipar. Alla är moderna och uppgraderade, något som gör att Fredrik Elison sover gott om natten trots allt. 

Off-line programmering på golvet
Maskinerna programmeras med hjälp av Mastercam X3. Man har satsat på ett nätverk med åtta samtidiga användare som är både NC-beredare och maskinoperatörer. Mastercamdatorerna är nämligen utplacerade vid de största maskinerna och samtidigt som operatören övervakar det aktuella jobbet programmerar han nästa off-line. 3D-modellerna som man får som underlag från kunderna ligger i en central dator där alla operatörer kan hämta upp den modell som står på tur att tillverkas och börja NC-bereda den.

– Vi har lagt stor vikt vid att alla skall lära sig använda Mastercam, liksom att varje maskin skall behärskas av flera operatörer. Det gör oss mindre sårbara samtidigt som personalen får mer omväxlande arbetsuppgifter, säger Elison.

On-line support
Fredrik Bengtsson är en av företagets maskinoperatörer/Mastercamprogrammerare som sköter båda sina arbetsuppgifter från verkstadsgolvet:

– Jag började som svarvare och har fått lära mig Mastercam i efterhand. Nu när jag kommit in i jobbet tycker jag det är både kul och utvecklande. Det är inte ofta jag måste utnyttja vår on-line support med AME, men det känns tryggt att veta att de finns på plats om jag skulle gå bet på något. Då ringer jag bara upp dem så kan de gå in i mitt program på distans och visa hur man löser problemet, samtidigt som jag följer med på min skärm och kan se vad de gör.

Skyddar investeringarna
När det är sämre tider ställs det stora krav på flexibilitet hos underleverantörerna. Den tidigare framförhållningen på 4-5 veckor har nu krympt till bara någon dag. Kunderna väntar helt enkelt längre med att lägga sin beställning.

– Eftersom vi ligger i framkant med maskiner och programvara så vill vi vårda personalen som är det viktigaste vi har nu när det handlar om att övervintra. Den dag det vänder så kan det lätt uppstå en kapacitetsbrist om man gjort sig av med kunnigt folk, så vi försöker i det längsta att behålla så många som möjligt, även om det innebär att många ibland får syssla med underhållsarbeten av olika slag. Kompetens är något vi investerat mycket i och den investeringen är lika viktig att skydda som maskiner och programvara, avslutar Fredrik Elison som tror att vi nu har bottnat i lågkonjunkturen och att en ljusning är på gång.

Om Mörrums Finmekano AB
Företaget ägs till lika delar av Fredrik Elison och Kent Lundkvist. Man är legotillverkare åt fordons- maskin- och livsmedelsindustrin, och har tack vare framsynthet och kloka investeringar lyckats klara den globala lågkonjunkturen relativt hyggligt. Mer information på www.morrumsfinmekano.se

Om AME
Sedan starten 1986 har AME AB varit distributör och återförsäljare av Mastercam i Sverige och Norge. Företaget är till hundra procent fokuserade på CAM vilket gör dem till en värdefull partner vare sig det gäller försäljning, support eller utbildning inom området. Mer information på www.ameab.se

 

 

 

Mastercam

Mastercam på twitter

Mastercam In honor of Memorial Day, our offices will be closed on Monday, May 28th.
fredag, 25 maj 2018 19:00
Mastercam Check out the latest Tips & Tricks video from Mastercam https://t.co/qDQy5Mx6dk
tisdag, 22 maj 2018 11:15
Mastercam Check out the latest Tips & Tricks video from Mastercam https://t.co/PA1o0t4L9R
tisdag, 15 maj 2018 11:15

Mastercam på Facebook

Från Mastercam Twitter

Mastercam In honor of Memorial Day, our offices will be closed on Monday, May 28th.
fredag, 25 maj 2018 19:00