3D-modellering med KeyCreator

KeyCreator's geometry-based foundation supports an intuitive and completely free-form approach to drawing, and modeling providing design engineers.

  • Solid, ytor och trådmodelleringstekniker
  • Tillåter full kontroll att skapa och editera modeller utan att du behöver använda komplicerade constraints, historieträd och features.
  • "Pure Geometry" editering utför enkelt förändringar på solider genom face editing/removal och Boolean operations.
  • Avancerade transformeringsfunktioner och dela upp solider till ytor och trådgeometrier, ger dig full kontroll på dingeometri.
  • Möjligheter att konvertera ytmodeller till solid och en unik funktion att konvertera trådmodeller till solid. Enkelt attplocka ut enstaka ytor och trådar från en solid.
  • Ladda in-skannade ritningar eller bilder (som OLE entitet), plaecera dem som bakgrund och skissa över dem.
  • Trådmodeller förblir synliga även när du skuggar dina solider.
  • Ritningar och modeller som kommer från andra system kan editeras precis som om de var skapade i KeyCreator.
     

Intelligent feature editing of standard holes on any native or imported CAD file saves time and reduces errors
Spara tid och minimera fel med intelligent editering av features & standardhål på KeyCreator-modeller och importerade modeller från andra CAD-system.


alt
Funktioner för plåt tillåter användaren att breda ut ochbocka plåt med k-factor
 
alt
Avancerade verktyg för visualisering inklusive perspektiv, ljuskällor, material, för att skapa en effektfull presentation av dina modeller