Probning - Productivity+

 


Productivity+

Renishaw Productivity+ möjliggör snabb och enkel programmering av mätprober i CNC-maskiner. Att manuellt ställa verktyg och arbetsstycken är en tidsödande process.

Probning kan ersätta manuella operationer som mätning med indikatorklocka, kantavkännare och förinställare. Även dyr fixturering kan många gånger undvikas.

Productivity+ tillåter användaren att sätta/justera fixturlägen och kompenseringsvärden under bearbetningsprocessen.