Mastercam X8 är släppt

Nu lanseras Mastercam X8 med nyheter och förbättringar som är fokuserade på snabbhet och effektivitet i bearbetningsarbetet.

 Filmer som går igenom de viktigaste nyheterna 

Effektvt arbetsflöde
Mastercam X8 har ett helt nytt arbetsflöde som innebär att konstruktion och redigering av solider blivit mer intuitivt än någonsin tidigare. Alla befintliga solidfunktioner har uppdaterats för att passa det nya arbetsflödet. Några exempel är ett nytt och modernt användarsgränssnitt som innebär att samtidigt som du arbetar i gränssnittet får en förhandsgranskning på hur dina ändringar kommer att ta sig ut. Dessutom har Solid Direct Editing utökats kraftigt för att göra modellförberedelserna enklare.

 

Ökad användbarhet
Mastercam X8 har blivit ännu mer användbar och lättare att anpassa till dina egna arbetsmetoder. Paneler som Verktygsvägar eller Solid Hanterarer kan gömmas automatiskt för att större del av arbetsytan skall bli synlig. Panelerna kan antingen dockas vid ena eller andra sidan av Mastercamfönstret, eller placeras utanför Mastercam, t.ex. i en annan bildskärm. Fler än 700 nya ikoner har tillkommit i Mastercam X8 som ger en konsekvent färgpalett, ren och anpassad för färgblinda.

  

Mastercam Simulatorsimulator-vyfonster-liten
Vyfönster – En ny funktion för att visa simuleringen i upp till fyra olika vyer samtidigt. Varje vy kan ställas in individuellt och kan användas både för simulering och för verifiering.

 

 

 

Solid Direct Editing
I förra versionen av Mastercam introducerades Direct Editing av solider. Många användare importerar solider från andra system men har haft svårigheter att förbereda dem för maskinbearbetning. I Mastercam X8 har dessa möjligheter förbättrats med funktioner som, Tryck/Dra, Flytta, Dela och Förenkla och återfinns i den nya Model Prep-menyn.

  

2D-fräsning
2D Höghastighet stödjer nu flerkärniga processorer på verktygsbanor med flera bearbetningsregioner och förenar de olika dynamiska verktygsbanorna till en enstaka för enklare hantering. Nya länkar för Luftområden definierar en öppen sida av en stängd region där verktygen på ett säkert sätt kan gå in den region som skall bearbetas. I 2D-Dynamisk fräsning finns nu möjlighet att reducera matningen på första skäret när verktyget går in i materialet från utsidan. Det går även att lägga till en offset på första skäret för att utöka arbetsområdet och försäkra sig om att verktyget inte går in i för mycket material p.g.a. oprecis ämnesstorlek.

 luftomraden liten

 


3D-fräsning
Utökat stöd för flerkärning processorberäkning på verktygsvägar som innehåller Z-nivå skär.

 

Tilta verktyg för att undvika kollisionertilta-verktyg-for-att-undvika-kollisioner-liten
Nyheterna för 3D finskärsverktygsbanor ger en enkel introduktion till den 5-axliga teknologin. Alla finskär stödjer den nya funktionen för kollisionskontroll mot hållare där verktygsvägen kan lutas/tiltas för att undvika kollisioner.

 

 

 

Fleraxlig fräsning
Fleraxlig Grovbearbetning är en ny strategi i Mastercam X8. Den gör det enkelt att skapa verktygsbanor på fickor med svängd bottenyta. Fleraxlig Grovbearbetning stödjer offset och dynamiska strategier med flera skärdjup.

 Fleraxlig-Grovbearbetning liten

 

 

 

 

 

 

Tool inspection
Tool inspection finns nu för ytterligare fleraxliga verktygsbanor, som Blade Expert och Port Expert. När man lagt in en inspektionsparameter, antingen sträcka eller tid, kommer verktyget att gå tillbaka och skapa en inspektionskod vid nästa rörelse mellan skär.

 

SvarvningKontur-Grovsvarvning-liten
Verktygsbanor för svarvning kan nu användas för ämnesmodell och utnyttjas för fräsningsarbeten. Den nya verktygsbanan Kontur Grovsvarvning är utvecklad för delar där den ursprungliga modellformen liknar den.

 

 

Nyheter Mastercam Mill/Turn

 • Dubbla revolvrar.  Mastercam X8 inkluderar nu förbättringar och stöd för maskiner med två revolvrar, som t.ex. Mazak Hyper Quadrex och andra.
  Mazak-Hyper-Quadrex-150MSY-liten

 

 • Nivå 1. I Mastercam X8 finns nu möjlighet för de kunder som inte har behov av ytfräsning, Nivå 3 eller 5-axlig simultanbearbetning att använda Nivå1 som är mycket konstandseffektiv och fungerar utmärkt i maskiner med två revolvrar och B-axel lösning.

 

 • Rigga maskinen. En ny knapp har lagts till i Operationshanteraren som ger möjlighet att manuellt rigga verktyg till respektive revolver. Även de verktyg som sitter som så kallad ”standard rigg” kan riggas vilket ger möjlighet att upptäcka ev. kollisioner i maskinsimuleringen. Samma funktion nås även genom att i verktygsfältet i operationen högerklicka och välja Lägg till Verktyg i Maskinen. Mastercam X8 har nu även stöd för så kallad ”drag and dropp” av verktyg till respektive revolver.
  Rigga-Verktyg-liten  

 

 • Verktygsfiltrering. I den nya Verktygsuppsättningen kan man filtrera med en droppmeny när man vill se t.ex. vilka verktyg som är riggade i t.ex. nedre revolvern.   Referenspunkt. Kontroll av att placera referenspunkter via en dialogbox med full åtkomst för respektive revolver och axelkombination, allt för att uppnå optimal och kollisionsfri beredning.

 

 • Manuell inmatning. Med manuell inmatning ges nu alternativet att till respektive NC-kanal skriva antingen en kommentar eller direkt maskinkod eller infoga befintlig textfil in i NC-programmet.

 

 • Code Expert. En ny funktion har lagts till i Code Expert, visa respektive kanalprogram (Multi-Stream). Funktionen Multi Stream ger möjlighet att visa synkpunkter, kanaler, positioner. Konfigurering av kriterier av sökverktyg, synkoder, textfonter, blocknumrering etc.
  Code-Expert liten

 

  Besök http://whatsnew.mastercam.com om du vill ha mer information om nyheterna i Mastercam X8.

# # # # #


Om AME
Sedan starten 1986 har AME AB varit distributör och återförsäljare av Mastercam i Sverige och Norge. Företaget är till hundra procent fokuserade på CAM vilket gör dem till en värdefull partner vare sig det gäller försäljning, support eller utbildning inom området.