Mastercam X9 är släppt

Mastercams nya version X9 innehåller en mängd programmeringsverktyg för ökad snabbhet, effektivitet och automatisering, bland annat inom områdena dynamiska rörelser, fleraxliga operationer och sådant som helt enkelt förenklar ditt jobb.

 

 Filmer som går igenom de viktigaste nyheterna 

Konstruktionsförbättringar
Solid Disassemble är en ny solidfunktion som demonterar en sammanställning och placerar soliderna med jämna mellanrum i ett angivet plan. Med Solid Position kan man positionera solider med varandra genom att välja vilka face som skall sitta ihop.
I Mastercam X9 har kopplingen mellan solider och verktygsbanor förbättrats på så sätt att när man redigerar soliden uppdateras enbart de verktygsbanor som direkt berörs av redigeringen.solid-disassamble liten

 

Fräsning
Dynamisk Fräsning har förbättrats ytterligare genom att man nu kan ställa olika matningar för med- respektive motfräsning, vilket innebär mindre verktygsslitage.
En ny funktion i konturfräsning gör att man kan runda av utvändiga hörn utan att behöva skapa avrundningar på detaljen.
I 3D Höghastighetsfräsning kan man välja om verktygets rörelser skall följa verktygsspetsen eller den verkliga kontaktpunkten inom begränsningsområdet. Dessutom har restfräsningen effektiviserats genom att frigångslyften har minimerats.
Arbetsflödet har också förenklats genom att verktygsbanor har slagits samman, och sex grovfräsningsoperationer har minskats till enbart två. Skärordningen i 3D HST Waterline kan nu även utföras nerifrån och upp, och plana ytor kan hanteras separat i 3D HST Hybrid.

raider-på-utvändiga-hörn liten

verktygets-kontaktpunkt liten

3D-HST-Waterline--bearbetning-nerifrån-och-upp liten

Fleraxliga förbättringar
Den nya Multiaxis Link ser till att förflyttningar mellan verktygsvägar blir säkra och kollisionsfria. Mastercam X9 har även förbättrat processorhanteringen för avancerade fleraxliga verktygsbanor. De utnyttjar nu Multi-Threading, som innebär att man kan fortsätta arbeta även under beräkningstiden.

 

Mastercam Simulator
Adaptive Quality är ett nytt verktyg som förbättrar kvalitén i verifieringen, särskilt på detaljer som avrundningar, små hål och hörn.
I Mastercam Simulator kan man nu för fräsningen välja om man vill se fixturen eller ej. Fixturen kan även användas för kollisionskontroll.

  

Också i Mastercam X9

  • Förhandsvisning av verktygsvägen innan dialogrutan med verktygsparametrar stängs.
  • Fräsverktyg innehåller två nya verktygstyper, profilfräs och gängfräs. 

nya-verktygstyper--profilfräs-och-gängfräs liten

Det bästa från två världar
De användare som uppgraderar till Mastercams nästa release kommer kunna välja på att arbeta antingen i Mastercam eller Mastercam för SOLIDWORKS®  och kan på så sätt utnyttja det bästa från två världar.