Entity Management

KeyCreator's entity management system provides a unique and exceptionally productive workflow to the conceptual modeling and part information management processes in KeyCreator.

  • Behandla alla eniteter på samma sätt förenklar hanteringen av programmet, tillåter dig med ett gemensamt kommando att editera vanliga funktioner på alla typer av geometrier. 
  • Extensive entity selection features and a sophisticated layering system including unique sub-level capabilities allow simple, unstructured mode of building model/construction geometry.  
  • KeyCreator låter dig spara detalj, ritning och sammanställning i samma fil om så önskas, inte som andra Windowsbaserade CAD system som tvingar dig att spara varje part, ritning och sammanställning för sig.
  • KeyCreator's entity management tools uniquely allow users to sort geometry by level or attribute during the conceptual stage and define part relationships and file distribution strategies at a later stage in the design. 
  • Associativa detaljer och ritningar kan splittas i valt antal filer eller behållas som en enda fil. 
  • Associativitet mellan filer tillåter automatisk uppdatering av detaljen för alla sammanställningar och ritnigar där detaljen är med.