Konverterare

KeyCreator har de mest kraftfulla och mångsidiga translatorerna på marknaden idag. Med KeyCreators iModeling teknologi så kan du editera importerade modeller lika enkelt som om dom var skapta i KeyCreator. 
Format som stöds:

TRANSLATORER

 • STEP (ISO 10303) AP203/214 - Import/Export
 • IGES (ANSI Y14.26M) - Import/Export
 • ACIS SAT 1.5-15 - Import/Export
 • Parasolid XT 12-17 - Import/Export
 • STL - Import/Export
 • VRML - Export
 • AutoCAD DWG/DXF 11-2000 - Import/Export
 • Autodesk Inventor 6-10 - Import
 • CADKEY 5-19 - Import
 • CADKEY CKD 20-21 Import
 • Catia 4.1.9-4.2.4* - Import/Export
 • Catia 5 R6-15* - Import
 • CATIA V4.4.x* - Import
 • Pro/Engineer 16-2001* - Import
 • Pro/E Wildfire 1 and 2* - Import
 • SolidWorks 96-2005 - Import
 • Unigraphics 11-18* - Import
 • Unigraphics NX 1-3* - Import
 • Importera punktmoln i ASCII text format som punkter eller skapa splines eller polylines

GRAFISK FORMAT

 • TIFF
 • HPGL/2
 • HTML
 • HMF/HSF (HOOPS)
 • WMF
 • CGM
 • BMP

LÄNKNING

 • Importera BMP, JPEG, etc. bilder som OLE objekt och rita över dem med entiteter
 • Importera Microsoft Word dokument och Excel blad som OLE objekt
 • När ett OLE objekt är aktiverat så tar aktuellt OLE Server program över KeyCreators interface och ger dig dess funktioner för editering av objektet.
 • Text entiteter kan länkas till extern ACSII text fil
 • Fil och Detaljegenskaper i KeyCreator filer är sökbara från Windows Utforskare (utan att öppna filen)
 • Grafisk förhandsgranskning som sparas med KeyCreator filen kan ses från Windows Utforskare (utan att öppna filen)

* Option

 

alt
KeyCreator har en komplett arsenal av translatorer som ger dig möjlighet att importera geometri från nästan alla källor.
 
“WE USUALLY TRANSLATE OUR CATIA V5 FILES TO IGES THEN TO CKD, BUT IT'S TIME CONSUMING, AND THE END RESULT IS LESS THEN PERFECT. NOW USING KEYCREATOR'S DIRECT TRANSLATOR WE WERE ABLE TO CONVERT FROM CATIA V5 TO CKD WITH FLAWLESS RESULTS.”

LES KEREKES
LAMKO TOOL & MOLD INC