Enkelt att jämföra 3D CAD-modeller

Nu finns ett plattformsoberoende hjälpmedel för att kunna jämföra och utvärdera 3D CAD-modeller. Det kommer från Kubotek Corporation och heter Kubotek Validation Tool.

Att olika CAD-system kan ha svårt att samverka är en välkänt problem. När man försöker konvertera data från ett system till ett annat kan vad som helst hända. Filen kan bli ofullständig, arbetsflödena kan brytas eller andra helt oväntade störningar kan uppstå som man kanske inte ens lägger märke till. Om man jämför modellen före konvertering med den efter får man göra det visuellt, och det är en både långsam och tråkig process. Vill man jämföra relaterade objekt räcker metoden helt enkelt inte till. Man kan få reda på att två modeller skiljer sig åt, men inte var.

Kubotek Corporation har nu presenterat ett program som automatiskt utför den jämförelsen snabbt och effektivt. Man utnyttjade senaste “Face Logic” och “Pure geometry” tekniken när man utvecklade Kubotek Validation Tool, som jämför två 3D CAD-modeller och skapar ett flertal detaljerade rapporter om skillnaderna. Användaren kan själv definiera detaljeringsnivån på jämförelsen och vilka toleranser som är acceptabla. När jämförelsen är klar kan man skapa en rapport med en krypterad signatur som gör att rapporten kan gälla som ett utvärderingscertifikat. Matematiska skillnader mellan modellerna kan man titta på och dokumentera med hjälp av olika visualiseringsverktyg. Hela processen går mycket snabbt, från några sekunder till några minuter beroende på modellens komplexitet.

– Jämförelser mellan 3D CAD-modeller är något alla CAD-användare har problem med. När man får uppdaterade filer från kunder eller kollegor är kanske ändringarna bara kommenterade i några anteckningar. Då är en jämförelse med hjälp av Kubotek Validation Tool en garanti för att man inte missar någon ändring, säger Torbjörn Kvick på AME som är generalagent i Sverige av Kuboteks produkter.

– Om man behöver skapa ett neutralformat av sin 3D-modell, t.ex. för att kommunicera med en underleverantör, är Kubotek Validation Tool ett väldigt praktiskt hjälpmedel för att verifiera att modellen i neutralformat överensstämmer med originalet. Det blir en del av den egna kvalitetskontrollen, avslutar Kvick.

Kubotek Validation Tool finns både som fristående program eller som tilläggsmodul till Kuboteks KEYCREATOR och REALyze. Redan nu kan programmet läsa ett mycket stort antal filformat och utveckling pågår kontinuerligt för att lägga till fler.

 

 

----------------------

Välkommen till www.kubotekusa.com för mer information om Kubotek Corporation

Välkommen till www.ameab.se för mer information om AME AB

Mastercam mest spridda CAM-program för 13:e året i följd.

Enligt en nyligen publicerad analys av det oberoende marknadsanalysföretaget CIMdata är CNC:s Mastercamâvärldens mest använda CAM-program för 13:e året i följd. Med nästan 125 000 licenser är det mer än dubbelt så stort som närmaste konkurrent.

- Det är tuff konkurrens i CAM-branschen idag och det gäller att vara lyhörd för kundernas behov om man vill behålla sin marknadsledande position. Det har CNC Software lyckats med under en lång följd av år både när det gäller industri- och utbildningslicenser. För oss som varit svensk och norsk distributör av Mastercam ända sedan starten 1986 är det förstås glädjande att återigen konstatera att vi redan från början satsade på rätt progamvara. Mastercam är ett i högsta grad levande CAM-program som utvecklas kontinuerligt för att tillgodose användarnas önskemål och behov, säger Jan Bohman, VD på AME AB i Mölndal.

- En viktig fördel med att arbeta med det CAM-program som också används i ingenjörsutbildningen, är att det är lättare att hitta kompetenta ingenjörer när företaget behöver växa. Omvänt är det naturligtvis också lättare att få ett jobb om man behärskar verktygen och kan vara produktiv redan från dag ett.

# # # # #

Om Mastercam

Mastercam är ett Windowsbaserat CAD/CAM-program för 2-5 axlig fräsning och svarvning, 2-4 axlig tråd EDM, 2D och 3D-konstruktion, solidmodellering, konstnärlig reliefskärning samt 2D och 3D verktygsstyrning. Programmet utvecklas av amerikanska CNC Software och säljs i 75 länder över hela världen. www.mastercam.com

Om AME

Sedan starten 1986 har AME AB varit distributör och återförsäljare av Mastercam. Vi är till hundra procent fokuserade på CAM vilket gör oss till en värdefull partner vare sig det gäller försäljning, support eller utbildning inom området. www.ameab.se